در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه حقوق

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

استاد راهنما

دکتر عبدالله صدیقیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

دین مبین اسلام با درک اهمیت خانواده به عنوان سنگ بنای جامعه توجه شایسته و ویژه ای را به حفظ و بهروزی آن، مبذول داشته و با دقت در جزئی­ترین شئون آن در قانون گذاری های خود، مقرراتی را به مقصود پایداری و سعادت آن در نظر گرفته می باشد. خانواده کانون گرمی می باشد برای پرورش اطفالی که قرار می باشد در آینده اعضاء مفید و سالم اجتماع را تشکیل بدهند، به همین دلیل دین اسلام بیشترین کوشش را به خرج داده می باشد تا از فروپاشی این نهاد مقدس جلو گیری نماید، تا آنجا که طلاق و جدایی همسران را مبغوض­ترین حلال بر شمرده می باشد. اگر این کانون مقدس متزلزل گردد، آسیب های آن تنها دامن زوجین را نمی­گیرد، بلکه اصلی ترین قربانی آن اطفالی می باشد که آشیانه ی گرم خود را از دست داده در معرض انواع آفت­های اجتماعی قرار می­گیرند. طبیعی می باشد که هیچ نهاد یا سازمانی نمی­تواند تأثیر این نهاد مقدس را برای این اطفال ایفاء نماید، اماّ اگر این نهاد به هر دلیلی فروپاشید، لازم می باشد تدابیری در نظر گرفته گردد که تا حد امکان از آسیب های احتمالی آن نسبت به اطفال و جامعه کاسته گردد.

2-1- اظهار مسأله

حضانت کودکان یکی از مسایل مهم در جامعة بشری محسوب می­گردد. حضانت و پرورش کودکان در ادوار تاریخ به شکلی از اشکال در ادیان و مذاهب مختلف وجود داشته می باشد. هم اکنون در تمام کشورهای پیشرفته و عقب مانده که دارای سیستم های مختلف حقوقی و سیاسی می باشند حضانت و پرورش کودکانی را که در اثر انحلال ازدواج و یا وقوع طلاق، خلع، تفریق و یا متارکة قضایی بدون سر پرست می­مانند، در قوانین خود پیش بینی نموده اند.

عمده ترین حکمت و مشروعیت حضانت کودکان، شاید در این نکته نهفته باشد که آنان در آینده در معرض آسیب بیشتر قرار نگیرند و از آن­ها حفاظت و مراقبت کامل صورت گیرد و این کودکان در آینده به توانند اشخاص مفید در جامعه به بار آیند.

«حضانت» واژة عربی از ماده حَضَنَ و در لغت به معنای حفظ و نگهداری کردن و در آغوش گرفتن وپرورش دادن می باشد، اما حقوق­دانان برای«حضانت»تعاریف گوناگونی آورده اند كه به پاره­ای از آن­ها تصریح می­گردد: حضارت عبارت می باشد از اقتداری که قانون به مقصود نگهداری و ترییت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده می باشد. (ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، 1383/2/139) آقای لنگرودی نیز می­نویسد: «حضانت عبارت می باشد از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط كسانی كه قانون مقرر داشته می باشد. (لنگرودی، 1368/1، ش1720). آقای لنگرودی می نویسد: «حضانت عبارت می باشد از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط كسانی­كه قانون مقرر داشته می باشد» و حضانت مختص ابوین و اقربای طفل می باشد و بین اقربا رعایت طبقات ارث نمی گردد و عبارت می باشد از حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شؤون. (لنگرودی، ترمینولژی حقوق، /1، ش 1720).

دكتر شایگان نیز حضانت را چنین تعریف كرده می باشد كه حضانت یا نگاهداری اطفال، حق و تكلیفی می باشد كه پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند.. (شایگان، حقوق مدنی، ج 2، ص169). البته این نیز تعریف حضانت نیست؛ بلكه اظهار و ماهیت و طبیعت حقوق آن می باشد. مضافاً كه دامنه حقوق و تكالیف والدین نیز در آن مشخص نگردیده می باشد. و نیز نوشته اند: حضانت اقتداری می باشد كه قانون به مقصود نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا كرده می باشد. (كاتوزیان، حقوق مدنی، /2 /139) این همان مفهوم برگرفته از فقه اسلامی می باشد كه متناسب با معنای لغوی نیز می باشد. قانون مدنی ایران و قانون طرفداری خانواده، حضانت را تعریف ننموده می باشد و از مواد مربوط و ماده 12 آیین نامه اجرای قانون طرفداری خانواده تعریفی به توضیح زیر به دست می آید: «حضانت عبارت می باشد نگهداری و تربیت طفل به طوری كه صحت جسمانی و تربیت وی با در نظر داشتن نیازمندی های حال و آینده او و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد».

مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی ایران كه شمول دایره حضانت را ذكر می­نماید، فقط از دو چیز سخن گفته اند: «نگاهداری» و «تربیت» پس حضانت یعنی، سرپرستی برای نگاهداری و تربیت. اگر طفل مریض می­گردد، پرداخت بهای دارو، نفقه می باشد؛ اما خوراندن دارو به طفل، حضانت می باشد. پرداخت بهای خرید لباس جهت طفل، نفقه می باشد اما پوشاندن بر تن او، حضانت و از این قبیل.

موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده میباشد که علی رغم اهمیت ان به نظر میرسد در زمینه تدوین قوانین در این موضوع کم کاری گردیده که باعث پیامدهای نامطلوب چه برای طرفین درگیر با این مسائل و چه دادگاههای رسیدگی کننده به این پرونده ها شده می باشد که به اظهار بعضی از این مسائل در ذیل میپردازیم:

1.قانون اظهار میدارد حضانت حق وتکلیف والدین می باشد اما صراحتا مشخص نیست حق می باشد یا تکلیف یا برای کدام حق وبرای کدام تکلیف می باشد زیرا این تفکیک حق از تکلیف دارای اثاری زیرا قابل اسقاط بودن حق-الزام والدین در صورت امتناع در صورتی که تکلیف باشد وقابلیت مطالبه اجرت در صورت حق بودن وانجام اختیاری از سوی و…میباشد.

2.موانع حضانت(ازدواج مادر و…)باعث سقوط حضانت خواهد گردید یا مانع اجرای ان تا زمان رفع مانع خواهد بود به بیانی دیگر ایا با از بین رفتن مانع حق حضانت اعاده خواهد گردید.

3.ایا مباشرت در حضانت شرط می باشد یا استنابت نیز جایز میباشد.در صورتی که استنابت جایز باشد ایا این جواز مطلق می باشد یا مشروط به اینکه دارنده حق حضانت قدرت بر این امر نداشته باشد.

4.در خصوص قلمرو زمانی به درستی و دقیق معلوم نیست که حضانت تا چه زمانی ادامه دارد و اولویت پدر و مادر در نگهداری بر چه اساسی می باشد و ایا بعد از ان والدین تکلیفی بر عهده ندارند.ایا بلوغ طفل پایان حضانت می باشد یا علاوه بر ان رشد هم لازم می باشد.

پس در این پژوهش با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید در پی آنیم تا به آسیب شناسی قوانین مربوط به حضانت بپردازیم.

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

مادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصاً دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند می باشند و دلبستگی ها و نگرانی های خاصی نسبت به فرزند و به خصوص فرزندان خردسال خود دارند. در این راستا در مواقع کشمکش های درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن بست می رسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، اکثراً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل می کنند و دم از جدایی نمی زنند و در واقع به خاطر فرزند می سوزند و می سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر می شوداز حق وحقوق خود شامل مهریه یا اجرت المثل یا نفقه معوقه صرف نظر می نماید و در واقع حربه بزرگی در دست شوهر بود که می توانست زن را مجبور به تسلیم پیش روی خواسته خود نماید. مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود مانند مهریه بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشه اش را از او جدا نکنند.

گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگیر آن می باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود می باشند؛ از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب می کند که در حضانت و در کنار مادر باشد، زیرا پدر نمی تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و پرورش قرار دهد، زیرا از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد. با در نظر داشتن توانایی زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت بشر، بطن زن را برگزیده می باشد، زیرا او امانت دار مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی می باشد و هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند می باشد و از هیچ ایثاری در رشد و کمال او دریغ ندارد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از طرفی سرعت سرسام آور تغییرات در ساختارهای خانواده و نیاز روز افزون به مطالعه و تغییر قوانین در حوزه های خانواده لازم است تا تحقیقاتی در زمینه حضانت صورت گیرد.

از طرفی پژوهش در این زمینه می تواند اطلاعات بیشتری درمورد حضانت فراهم نماید. و متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق يكي از مسائل مهمي كه بسياري از زن و شوهر ها پس از طلاق با آن روبرو مي شوند ، مسأله حضانت كودك می باشد . هر يك از طرفين مي خواهند اين يادگار مشترك زندگي شكست خورده را پيش خود نگه دارند تا شايد با مهر و علاقه اين كودك بتوانند دردها و رنجهاي جدايي را زودتر فراموش كنند . براي آنها جدايي همزمان از همسر و فرزند دردناك ترين خاطره زندگي می باشد كه هیچگاه نمي توانند با آن كنار بيايند و براي همين کوشش مي كنند پس از جدايي از جدايي از فرزند جلوگيري كنند و حضانت را به عهده گيرند. با در نظر داشتن اهميت موضوع، در این پایان نامه به بررسي اين موضوع مي پردازيم .

از طرفی هنگامى که اساس خانواده به هم مى ریزد و کانون جوشان مهر و محبت به جایگاهى براى گروکشى و انتقام گیرى از یکدیگر تبدیل مى گردد، یا زمانى که مرگ گریبان یکى از والدین را مى گیرد، مهمترین چالش پیش روى خانواده سرنوشت کودکان مى باشد؛ کودکان را به چه کسى بایستی سپرد؟ شرایط سرپرست چیست؟ شکى نیست که قانون مدنى ایران بویژه در بخش احوال شخصیه از فقه امامیه الهام گرفته می باشد و تردیدى وجود ندارد که علوم اهل بیت علیهم السلام با تلاشهاى پى گیر و مجدانه فقهاى شیعه همچون چراغى پر فروغ در میان نظامهاى حقوقى جهان نور افشانى مى کند. با این حال، در اثر طریقه زمان و پیدایش فن آورى و موضوعات جدید که سست شدن بنیان خانواده ها و سرانجام جدایى بین زن و مرد را به دنبال داشته می باشد، مساله سرپرستى کودکان اهمیت ویژه ایى پیدا مى کند.

4-1- اهداف پژوهش

1- مطالعه حق بودن یا تکلیف بودن حضانت.

2- مطالعه شرط بودن مباشرت در حضانت.

3- مطالعه متغییرهای موثر در حضانت.

4- مطالعه قلمرو زمانی حضانت.

5-1- فرضیه های پژوهش

1- به نظر میرسد حضانت امیخته ای از حق و تکلیف برای والدین می باشد.

2- با توجه قوانین مختلف و فلسفه حضانت به نظر میرسد مباشرت در حضانت شرط می باشد.

3- قانون گذار برای تعیین سن حضانت و اولویت نگهداری پدر و مادر متغیر های را درنظر گرفته می باشد.

4- به نظر میرسد موانع حضانت مانع اجرای حق می باشد نه باعث سقوط حضانت.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 92

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***